#webinar tuyen dung

1 bài đăng về tag này
img

Webinar - Tuyển dụng Marketing đúng cách bằng mô hình ASK cùng chuyên gia Mai Xuân Đạt

avatar 3 năm trước

90% doanh nghiệp và nhà tuyển dụng luôn đau đầu với bài toán: Làm sao để tuyển dụng đúng người đúng việc, theo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn của doanh nghiệp.

Gọi cho tôi 0246.328.9326