#trade marketing

1 bài đăng về tag này
img

Nghề Trade Marketing là gì? Viết job description như thế nào?

avatar 3 năm trước

Trade Marketing là vị trí nằm trong bộ phận Marketing hoặc phòng kinh doanh. Cùng tìm hiểu cách viết “Hướng dẫn viết Job Description như thế nào trong tuyển dụng”

Gọi cho tôi 0246.328.9326