#account executive

1 bài đăng về tag này
img

Nghề Account Executive là gì? Viết job description như thế nào

avatar 3 năm trước

Tìm hiểu vị trí Account Executive: là chức vụ cơ bản nhất của bộ phận Account, vai trò công việc là cầu nối giữa khách hàng và công ty Agency Marketing.

Gọi cho tôi 0246.328.9326