img

Nhân Viên Sale Marketing

CÔNG TY TNHH FLIPJUNGLE LAB

Tính lương: Gross - Net
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng Thứ 7
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2024
Số ứng viên nộp hồ sơ: 1
Thông tin công việc

Quyền lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Máy tính làm việc
 • Đào tạo
 • Công tác phí
 • Phụ cấp

Mô tả công việc

1. Trách nhiệm công việc

 

 • Track, analyze, and report on the performance of marketing campaigns, using data-driven insights to optimize future marketing efforts.
 • Stay up-to-date with industry trends and emerging marketing strategies to identify new growth opportunities and innovative marketing approaches.
 • Assist in the development of marketing collateral, sales tools, and presentations to support the sales team in their efforts to generate leads and drive conversions.
 • Working as a Sale- Marketing member  
2. Nội dung công việc
 • Develop and execute a strategic sales plan to meet and exceed sales targets for EdTech SaaS products.
 • Identify and pursue new business opportunities by establishing and maintaining strong relationships with key decision-makers in educational institutions, schools, and other relevant organizations.
 • Stay up-to-date with industry trends, emerging technologies, and best practices in EdTech and marketing to drive innovation and maintain a competitive edge.
 • Develop and implement comprehensive marketing strategies to drive customer engagement and growth for our EdTech SaaS offerings.
 • Conduct market research and competitive analysis to identify target markets, customer segments, and key trends in the EdTech industry.
 • Define and execute targeted marketing campaigns across various channels, including digital marketing, social media, email marketing, content marketing, and partnerships.
 • Create compelling marketing content, including website copy, blog posts, social media content, and promotional materials, that effectively communicates our value proposition to the target audience.
 • Collaborate with cross-functional teams to ensure consistent brand messaging and positioning across all marketing channels and touchpoints.

Yêu cầu ứng viên

1. Thái độ / Tính cách
 • Creative, Positive, Mature
2. Kỹ năng
 • Sale Marketing 
 • English in 4 skills 
3. Kiến thức chuyên môn
 • Sale Marketing 
 • Leader in Sale/ Marketing 

CÔNG TY TNHH FLIPJUNGLE LAB

 • Năm thành lập:2023
 • Quy mô:10 - 50 nhân sự
 • Địa chỉ làm việc:The Backyard Thảo điền, số 19 đường 46 Thảo Điền, Quận 2 HCM Quận 2 Hồ Chí Minh
Xem thêm...

Việc làm tương tự

img-jobs

CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL

3 ngày trước
img-jobs

CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL

3 ngày trước
img-jobs

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG A BY TUNG

1 tháng trước
img-jobs

CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP

Huyện Thanh Trì Hà Nội
4 ngày trước

Thông tin tuyển dụng

 • Ngày đăng:30/11/2023
 • Hình thức làm việc:Toàn thời gian
 • Kinh nghiệm:Từ 2 năm
 • Cấp bậc:Nhân viên
 • Giới tính:Tất cả
 • Thời gian thử việc:2 tháng
 • % lương thử việc:85%
 • Lĩnh vực hoạt động:
Gọi cho tôi 0246.328.9326