img

Magento Developer

CANAWAN GLOBAL

Tính lương: Gross - Net
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2022
Số ứng viên nộp hồ sơ: 0
Thông tin công việc

Quyền lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Máy tính làm việc
 • Thưởng

Mô tả công việc

1. Trách nhiệm công việc
 • Participate in dev team to develop projects using Magento 2
2. Nội dung công việc
 • Participate in dev team to develop projects using Magento 2
 • Handle Magento website performance, security and speed monitoring.
 • Develop/customize Magento modules/extensions.
 • Develop API integration with third-party systems.

Yêu cầu ứng viên

1. Thái độ / Tính cách
 • Must have experience/ ability to develop Magento 2 Modules and Customized Developments.
2. Kỹ năng

 

 • Strong MySQL skills.
 • Experienced with integrating with other systems, such as CRM, ERP, Payment Gateways... is a bonus point.
 • Optimize databases to improve performance.
 • Experience with website performance optimization.
 • Familiar with the Agile model, having knowledge of TDD/BDD applied in Agile is a plus.
3. Kiến thức chuyên môn
 • Must have experience/ ability to develop Magento 2 Modules and Customized Developments.
 • Knowledge of web services integrations (REST/SOAP/GraphQl).
 • Strong background with HTML5, CSS3, PHP, JavaScript, jQuery.
 • Strong Experience with the LAMP stack, MVC and OOPS.
 • Experience using developer tools including Git.

CANAWAN GLOBAL

 • Năm thành lập:2000
 • Quy mô:50 - 100 nhân sự
 • Địa chỉ làm việc:213 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Xem thêm...

Việc làm tương tự

Thông tin tuyển dụng

 • Ngày đăng:06/04/2022
 • Hình thức làm việc:Toàn thời gian
 • Kinh nghiệm:Không yêu cầu
 • Cấp bậc:Nhân viên
 • Giới tính:Tất cả
 • Thời gian thử việc:2 tháng
 • % lương thử việc:85%
 • Lĩnh vực hoạt động:
Gọi cho tôi 0246.328.9326