#cmoforum

1 bài đăng về tag này
img

CMO Career 2021: Marketing KMO - Xuất phát ngoạn mục, chinh phục tương lai

avatar 2 năm trước

𝐂𝐌𝐎 𝐂𝐀𝐑𝐄𝐄𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟏 trở lại với chủ đề 𝐌𝐀𝐑𝐊𝐄𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐊𝐌𝟎 với mong muốn hỗ trợ sinh viên có cái nhìn khách quan hơn về định hướng ngành nghề

Gọi cho tôi 0246.328.9326